<div align="center"> <h1>smar sw . anarchia . punk</h1> <h3>Strona zespołu SMAR SW, anarchia, punk, gdzie kończy się państwo tam zaczyna się człowiek</h3> <p>smar sw, punk, anarchia, w jedności siła, walczmy o swoje prawa, świadomość, samobójstwo</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.loretta.hostdmk.net/smarsw/index.html" rel="nofollow">http://www.loretta.hostdmk.net/smarsw/index.html</a></p> </div>